MAC Address Lookup

 MAC

Fujian Chaozhi Group Co., Ltd.

MAC prefix: 8C:59:3C:0

Vendor name: Fujian Chaozhi Group Co., Ltd.

MAC range: 8C:59:3C:00:00:00 - 8C:59:3C:0F:FF:FF

Block Size: 1048575 (1.04 M)

Address:

Chaozhi Group
13th Floor
Zhongqing Building
Haixi Science and Technology Park
Shangjie Town
Minhou County
Fuzhou Fujian 350000
CN.

Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 08 April 2019

Country CN map