FUZHOU ZHUOYI ELECTRONIC CO.,LTD

OUI: 04:D1:6E:9

Vendor name: FUZHOU ZHUOYI ELECTRONIC CO.,LTD

Address:

NO.22 BAIHUAZHOU ROAD
FUZHOU
FUJIAN
CHINA
FUZHOU FUJIAN 350008
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 01 August 2019

MAC Address Vendor Country CN map