jiangsu zhongling high-tech CO.,LTD.

OUI: 50:0B:91:5

Vendor name: jiangsu zhongling high-tech CO.,LTD.

Address:

NO.168 shugangdong road yangzhou city jiangsu china
yangzhou 225000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 03 October 2016

MAC Address Vendor Country CN map