Shen zhen shi shang mei dian zi shang wu you xian gong si

OUI: 10:63:A3:B

Vendor name: Shen zhen shi shang mei dian zi shang wu you xian gong si

Address:

Room 621
Building 1
D area
Huamei ju Business Center
Xinhu Road
Baoan District
Shenzhen Guangdong Province 518100
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 03 April 2024

MAC Address Vendor Country CN map