Guangzhou Aoshi Internet Information & Technology Co.,Ltd.

OUI: 18:45:B3:A

Vendor name: Guangzhou Aoshi Internet Information & Technology Co.,Ltd.

Address:

Room 401-410
A Building
23# Nanxiang Road
Huangpu District
Guangzhou Guangdong 510663
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 30 September 2021

MAC Address Vendor Country CN map