Hangzhou CCRFID Microelectronic Co., Ltd.

OUI: 18:45:B3:B

Vendor name: Hangzhou CCRFID Microelectronic Co., Ltd.

Address:

East Zone
building four
Hangzhou Hi-tech Software park
NO.1 Weiye Road
Bin jiang District
Hangzhou Zhejiang 330046
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 28 September 2021

MAC Address Vendor Country CN map