Hangzhou BroadLink Technology Co.,Ltd

OUI: 24:DF:A7

Vendor name: Hangzhou BroadLink Technology Co.,Ltd

Address:

Room 101
1/F
Unit C
Building 1
No.57 Jiang'er Road
Changhe Street
Binjiang District
Hangzhou
Zhejiang
P.R.China
Hangzhou Zhejiang 310052
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 21 May 2019

MAC Address Vendor Country CN map