Zhuolian (Shenzhen) Communication Co., Ltd

OUI: 68:8F:C9

Vendor name: Zhuolian (Shenzhen) Communication Co., Ltd

Address:

Shengli electromechanical Co.
Ltd. 201
No.19
Xixiang section
Guangshen Road
Jingbei community
Xixiang street
Bao'an District
Shenzhen Shenzhen 518101
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 05 December 2019

MAC Address Vendor Country CN map