Chongqing Huijiatong Information Technology Co., Ltd.

OUI: 74:61:4B

Vendor name: Chongqing Huijiatong Information Technology Co., Ltd.

Address:

Yubei District Longxi Street Hongjin Road No. 498
building Jialeziguang No.1 12-12
12-13
12-13
12-14
12-15
Chongqing Chongqing City 401120
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 22 September 2016

MAC Address Vendor Country CN map