Shenzhen Micro&Nano Perception Computing Technology Co.,Ltd

OUI: 98:8F:E0:C

Vendor name: Shenzhen Micro&Nano Perception Computing Technology Co.,Ltd

Address:

shenzhenshifutianquzhongkanglu136haoxinyidaichanyeyuan4dong6lou
shenzhen guangdong 518000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 06 December 2021

MAC Address Vendor Country CN map