Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd.

OUI: C8:24:96

Vendor name: Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd.

Address:

No.188 Nanhuan Road
TangQiao Town
Zhangjiagang Jiangsu 215611
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 24 March 2022

MAC Address Vendor Country CN map