MatchX GmbH

OUI: CC:4F:5C:2

Vendor name: MatchX GmbH

Address:

Adalbert Str.8
Berlin 10999
DE.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 07 August 2020

MAC Address Vendor Country DE map