Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

OUI: D8:86:0B:7

Vendor name: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Address:

Josef-Grünbeck-Str. 1
Hoechstaedt a.d. Donau 89420
DE.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 16 November 2018

MAC Address Vendor Country DE map