Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., LTD

OUI: E8:0A:EC

Vendor name: Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., LTD

Address:

88 Hengtong Dadao
Qidu Town
Wujiang District
Suzhou Jiangsu Province 215200
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 08 September 2020

MAC Address Vendor Country CN map