HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

OUI History

HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

Building 17,Nangang Industrial Park, Tangtou 3nd Industrial Estate,Shiyan Baoan District,, Shenzhen Guangdong 518108, CN

Update(s):
  • Vendor Name
  • Address
  •  
2015

Shenzhen Huawei Communication Technologies Co., Ltd

Building 17,Nangang Industrial Park, Tangtou 3nd Industrial Estate,Shiyan Baoan District,, Shenzhen Guangdong 518108, CHINA

Update(s):
  • Vendor Name
  • Address
  •  
2013

Huawei Device Co., Ltd

Building 17,Nangang Industrial Park, Tangtou 3nd Industrial Estate,Shiyan Baoan District,, Shenzhen Guangdong 510108, CHINA

Note:
  • Initial registration
  •  
  •  
  •  
2010